Werferova 1064/6, 040 11 Košice, Slovakia
+420 737 943 941
workmania@workmania.eu

Horúce briketované železo (HBI)

commodity trader

Horúce briketované železo (HBI) je prémiová forma DRI, ktorá bola zhutnená pri teplote vyššej ako 650 ° C v čase zhutňovania a má hustotu vyššiu ako 5 000 kilogramov na meter kubický (5 000 kg / m3).

HBI bol vyvinutý ako produkt s cieľom prekonať problémy spojené s prepravou a manipuláciou s DRI – vďaka procesu zhutňovania je oveľa menej pórovitý, a preto oveľa menej reaktívny ako DRI a netrpí rizikom samovznietenia. Hlavným trhom pre HBI je výroba ocele s elektrickou oblúkovou pecou (EAF), ale HBI nachádza uplatnenie aj ako orezávajúce chladivo pri výrobe ocele so základnou kyslíkovou pecou (BOF) a ako aj surovina pre vysoké pece.