Werferova 1064/6, 040 11 Košice, Slovakia
+420 737 943 941
workmania@workmania.eu

Per Aspera Ad Astra

Created with Sketch.

Workmania.eu je progresívna a etablovaná spoločnosť v obchodovaní s komoditami a strategickými surovinami najmä pre oblasť oceliarskej priemyselnej výroby, ako je železná ruda a od nej odvodené produkty.

Viac než 12 ročné skúsenosti spoločnosti Workmania.eu s importom strategických surovín významným výrobcom oceľových produktov ako v regióne EMEA tak aj v Ázii, umožňujú klientom spoločnosti Workmania.eu predvídať vývoj turbulentného a častokrát i neprehľadného komoditného trhu, ako aj skrátenie reakčného času na podstatné cenové výkyvy, ktoré sa často udejú aj v priebehu hodín.

Profesionálny a non-stop dostupný servis spoločnosti Workmania.eu predstavuje pre jej klientov pevný bod   a záruku prosperity i v čase spomalenia ekonomiky.

Cieľom tímu profesionálov je neúnavne pracovať na vytváraní hodnôt a zisku zákazníkov spoločnosti Workmania.eu.

Efektívny business model umožnil spoločnosti Workmania.eu dosiahnuť rýchly rozvoj za súčasného  udržania najvyššej kvality služieb a praktického prístupu k riešeniu akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu životného cyklu obchodnej transakcie.

Náš tým je známy neustálymi inováciami, dynamikou, využívaním najnovších technológii a širokej siete kontaktov v oblasti export-import businessu, a to s jediným cieľom – zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti Workmania.eu nielen v regióne EMEA, kde spoločnosť sídli a tradične pôsobí,  ale aj globálne.

Najvyššou hodnotou a investíciou spoločnosti Workmania.eu je jej tím skúsených profesionálov, dlhotrvajúce a pevne  obchodné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a dôvere jej obchodných partnerov, ako aj silná pracovná morálka a „yes, wecan“ prístup.