Werferova 1064/6, 040 11 Košice, Slovakia
+420 737 943 941
workmania@workmania.eu

Priamo redukované železo (DRI)

commodity trader

DirectReducedIron (DRI) je produkt priamej redukcie železnej rudy v tuhom stave oxidom uhoľnatým a vodíkom získavaným zo zemného plynu alebo uhlia. Prečítajte si viac informácií o produkcii DRI. Väčšina závodov na priamu redukciu na báze plynu je súčasťou integrovaných oceliarní, ktoré sú umiestnené v susedstve oceliarne s elektrickou oblúkovou pecou (EAF). DRI môže byť do EAF nabíjaný buď za tepla alebo za studena. Niektoré oceliarske spoločnosti dodávajú DRI zo svojich závodov na priamu redukciu na vlastnú potrebu do svojich vzdialených oceliarní a malý objem DRI sa predáva tretím stranám. V Indii existuje veľa malých rotačných pecí vyrábajúcich DRI, ktoré sú miestne známe ako spongeiron a ktoré ako zdroj energie a redukčného činidla používajú uhlie. Niektoré závody na výrobu železnej huby sú v exkluzivitou oceliarní, ale existuje tuzemský obchodný trh