Werferova 1064/6, 040 11 Košice, Slovakia
+420 737 943 941
workmania@workmania.eu

Dooprava a logistika

commodity trader

Distribučný tím v spolupráci s obchodným tímom spoločnosti Workmania.eu permanentne pracuje na dosahovaní ekonomicky a časovo efektívnych, zároveň aj spoľahlivých distribučných riešení pri zachovaní svetovej úrovne zákazníckej podpory a súvisiacich služieb.

Samozrejmou súčasťou našich logistických služieb je, okrem iného, i duediligencia funkčnej vhodnosti plavidiel prepravujúcich naše či klientove komodity, spracovanie kompletnej dokumentácie k prepravovanému tovaru, zabezpečenie jeho poistenia v súlade s požiadavkami klienta a tiež i pro-aktívna komunikácia s agentami zastupujúcimi ostatné subjekty dodávateľského reťazca.

Podporu, ktorú spoločnosť Workmania.eu poskytuje svojím klientom v tomto smere umožňuje jej klientom venovať ich drahocenný čas a energiu svojej obchodnej činnosti a tým pádom i svojmu rozvoju.